תעד מהאתרלשלב

SnagR משתלבת בצורה חלקה עם מערכת זמני הפרויקט- פשוט ייבא את מערכת הפרויקט מתוך מערכת לוח הזמנים הנוכחית לתוך SnagR


לכידה בשטח

לכוד התקדמות באתר עם תמונות, מחווני אחוזים ונקודות אחיזה. SnagR מבטיחה שכל נקודת אחיזה תתבצע לפני המעבר למשימה הבאה.


בקרה מהמשרד


זיהוי

זיהוי עיכובים מוקדם כדי לאפשר תגובה מיידית


שיתוף פעולה

ניהול והקצאת פעילויות לקבלני משנה, צוותים וכו'.


טבלת משימות

ראה התקדמות משימות בהדגשה של סוגיות פתוחות/סגורות


התראות צוואר בקבוק

עקוב אחר התקדמות ליקויי איכות ועיכובים

Copyright © 2018 SnagR Ltd | כל הזכויות שמורות | הצהרת פרטיות | זמין iOS גם Android.