תעד מהאתרלשלב

SnagR משתלבת בצורה חלקה עם מערכת ניהול זמני הפרויקט שלך- פשוט ייבא את הפרויקט מתוך מערכת לוח הזמנים הנוכחית לתוך SnagR.


תיעוד ולכידת נתונים באתר

תעד התקדמות באתר באמצעות תמונות, אחוזי ביצוע ותיעוד אזורי עצירה. SnagR מבטיחה שכל אזורי העצירה יטופלו לפני המעבר למשימה הבאה.


בקרה מהמשרד


זיהוי

זיהוי עיכובים מוקדם כדי לאפשר תגובה מיידית.


שיתוף פעולה

ניהול והקצאת פעילויות לקבלני משנה, צוותים וכו'.


טבלת משימות

ראה התקדמות משימות בהדגשה של סוגיות פתוחות/סגורות.


התראות צוואר בקבוק

עקוב אחר התקדמות ליקויי איכות ועיכובים.

Copyright © 2018 SnagR Ltd | כל הזכויות שמורות | הצהרת פרטיות | זמין iOS גם Android